EVB diagnostikaelektronisko vadības bloku diagnostika un
tajos esošās informācijas nolasīšana!

Elektropievada pārbaudīšana;
Akumulatora pārbaude, klemju tīrīšana;
Vadu savienojumu pārbaude, tīrīšana, u.c.

Sekot līdzi šādām signāllapiņām vadības panelī - lampiņa