Automašīnas dzinēja remonts
un pilna tehniskā apkope

Dzinēja vadības sistēmas remonts;
Eļļas līmeņa un dzesēšanas šķidruma stāvokļa pārbaude;
Filtru maiņa, virzuļu maiņa, kloķvārpstas slīpēšana;
Dzinēja galvas remonts, vārstu pārbaude, hermētiskuma pārbaude,
galvas plakņu pārbaude;

Dzinēja kapitālremonta laikā, tiek nomainītas visas daļas, kuras
atrodas berzē un kurām ir konstatēti defekti vai nodilumi!

Sekot līdzi šādām signāllampiņām vadības panelī - lampiņalampiņa